Shipping
حضور هنرجویان در ورک شاپ های عملی با خودرو شخصی امکان پذیر است. فقط در صورت نداشتن خودرو شخصی امکان حضور یک همراه در ورک شاپ بلامانع است که هزینه ۷۰۰ هزار تومان با توجه به تدارک صبحانه و میان وعده به هزینه کلاس اضافه خواهد شد.

error: Content is protected !!